Marialof 2023

Traditioneel sluiten we het het bedevaartjaar af met een Marialof. Het Marialof zal worden gevierd op zondag 1 oktober . Dit jaar is de viering in Vleuten R.K. Geloofsgemeenschap H. Willibrord, Pastoor Ohllaan 34 in Vleuten aanvang 16:00u. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar (weer) te ontmoeten.

Marialof 2022

UITNODIGING Ter afsluiting van onze bedevaart naar Kevelaer is er op Zondag 2 oktober 2022 om 15.00 uur in R.K.kerk St. Johannes de Doper Driehuisplein 2 3641 BZ Mijdrecht een  Marialof Maria’s missie is om ons te verbinden met haar Zoon, waarbij zij tegelijk vereerd wordt om haar gunsten. Vanuit lees meer . .

Marialof 2021

Op zondag 3 oktober 2021 vierden we het Marialof in R.K. De Sint-Aloysiuskerk te Utrecht als afsluiting van ons prachtige bedevaart jaar 2021. Voorgegaan door onze Directeur pastoor J.F.M Boogers en diaken J.Collignon. Samen met het voor deze gelegenheid samengestelde koor van de Aloysiuskerk zongen we de aloude Marialiederen. In de lees meer . .