Lid worden

De Utrechtse Broederschap is een vereniging en een vereniging heeft leden.
Als u ook lid wordt, steunt u daarmee ons werk (op vrijwillige basis).

Voor slechts  € 2,- per jaar bent u al lid.
Na inschrijving vragen wij u dit bedrag  te voldoen door overmaking op
Banknr.: NL22 TRIO 0320 5202 34

ten name van Utrechtse Broederschap OLV van Kevelaer

Ook kunt u voor slechts € 20,- voor het leven lid worden.
Na overmaking van het gevraagde lidmaatschapsgeld krijgt u een
mooi gezegend kleinood met de beeltenis van Maria toegestuurd.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* verplicht veld