Lid worden

De Utrechtse Broederschap is een vereniging en een vereniging heeft leden.
Als u ook lid wordt, steunt u daarmee ons werk (op vrijwillige basis).

Voor € 20,00 per jaar bent u al lid.

Na inschrijving vragen wij u dit bedrag te voldoen door overmaking op
Banknr.: NL22 TRIO 0320 5202 34
ten name van Utrechtse Broederschap OLV van Kevelaer

Naast het welkomstgeschenk ontvangt u een gezegend kleinood met de beeltenis van Maria.

Opmerkingen en vragen zijn welkom

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.