Marialof 4 oktober 2020

In de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming kerk te Houten (parochie Paus Johannes XXIII) werd op zondagmiddag 4 oktober een Kevelaerlof gehouden. Mgr. Th. Hoogenboom was hoofdcelebrant tijdens dit Kevelaerlof, pastoor H. Boogers (geestelijk directeur van de Utrechtse Broederschap), pastoor F. Hogenelst (parochie Paus Johannes XXIII) en diaken J. Collignon verleenden ook hun medewerking aan deze viering. “Het is fijn om elkaar te treffen in deze oktobermaand, ook Mariamaand, naast de Wereldmissiemaand. Maria’s missie is om ons te verbinden met haar Zoon, waarbij zij tegelijk vereerd wordt om haar gunsten. Vanuit onze bedevaart naar Kevelaer mede als troosteres der bedroefden,” aldus de Broederschap.

In zijn openingswoord riep mgr. Hoogenboom in herinnering dat ook voor de Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer het jaar 2020 anders is verlopen dan verwacht: “In februari werden we ruw geconfronteerd met het coronavirus dat tot op de dag van vandaag onder ons is. Bijna ineens stond ons leven stil, gingen grenzen op slot en kon er niet of nauwelijks meer gereisd worden. Toch gingen we op 28 augustus jl. in klein verband naar de ons zo vertrouwde bedevaartplaats Kevelaer, naar Maria die daar wordt vereerd als Consolatrix afflictorum, de ‘Troosteres van de bedroefden’. In de Kaarsenkapel werden we hartelijk verwelkomd door rector Kauling. Vervolgens boden we de traditionele bedevaartskaars aan en vierden we de Eucharistie rond het jaarthema van Kevelaer ‘Ich bin wo Du bist’.”

Tijdens het Kevelaerlof in Houten werd gelezen uit het Evangelie volgens Johannes (Joh. 19, 25-27), de passage waarin de evangelist beschrijft hoe onder anderen Maria, de Moeder van de Heer, en de apostel Johannes onder het kruis staan. Mgr. Hoogenboom merkte in zijn homilie onder meer op dat door de coronaviruspandemie de mensheid veel lijdt en dat niet alleen de Heer maar ook Maria met al dit lijden begaan is: “Het Evangelie van vandaag wordt ook gelezen op de dag na het Feest van Kruisverheffing, op de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Een feest en een gedachtenis die doordrenkt zijn van passie, lijden, en van compassie, medelijden. Lijden waaronder onze wereld zo gebukt gaat; medelijden dat in onze wereld zo vaak afwezig is door de cultuur van individualisering en verschraling van het sociale leven. De wereld, de Kerk heeft ware compassie hard nodig en het Evangelie van vandaag onderricht ons in die ware compassie, dat diepgaande medelijden. Maria lijdt door het lijden van haar Zoon Jezus, maar zij lijdt ook met Hem en haar deelname aan het lijden van Christus is tegelijkertijd deelname aan het lijden van de mensheid. Deze Mariavespers met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament is een uitnodiging om ons paasgeloof te laten versterken en vernieuwen door de gave van de werkelijke en blijvende tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Moge Maria, de ‘Eucharistische Vrouwe’ ons leiden en begeleiden om op vruchtbare en vreugdebrengende wijze te doen wat Jezus ons heeft opgedragen om te doen in zijn Naam en tot zijn gedachtenis. Bidden we op voorspraak van Maria, Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, de Troosteres der Bedroefden dat we moedig in geloof onze pelgrimsweg verder mogen gaan, dat we het geloof trouw mogen bewaren.”