Misintentie

Tijdens de bedevaart naar Kevelaer wordt u in de gelegenheid gesteld om :

  • Misintenties van algemene aard (zoals voor een zieke, het welslagen van een operatie, enz.) op te geven voor de Eucharistieviering in de avond van de eerste dag en/ of
  • Misintenties voor overledenen op te geven voor de Gedachtenisviering op de ochtend van de tweede dag.

U kunt deze intenties opgeven door een email te sturen en uw stipendium ( 10,- ) zo spoedig mogelijk voldoen door overmaking op Banknr.: NL30ABNA0456193154
ten name van O.L. Vrouw van Kevelaer te Deventer.