Misintentie

Tijdens de bedevaart naar Kevelaer wordt u in de gelegenheid gesteld om :

  • Misintenties van algemene aard (zoals voor een zieke, het welslagen van een operatie, enz.) op te geven voor de Eucharistieviering in de avond van de eerste dag en/ of
  • Misintenties voor overledenen op te geven voor de Gedachtenisviering op de ochtend van de tweede dag.

U kunt deze intenties opgeven door een email te sturen en uw stipendium (bijv. € 5,- ) zo spoedig mogelijk voldoen door overmaking op Banknr.: NL30ABNA0456193154
ten name van O.L. Vrouw van Kevelaer te Deventer.

Of de intentie (met uw stipendium) in een enveloppe doen en dichtplakken.
Deze enveloppe wordt in de bus opgehaald. Gaat u met eigen vervoer?
Dan graag zo snel mogelijk na aankomst in Kevelaer afgeven bij de secretaris.

Reacties zijn gesloten.