Avondgebed Kevelaer

Kevelaeravondgebed2014

Samen op weg:

Wij zijn samen onderweg.   Soms is de weg zwaar.   Soms ook loopt het gemakkelijk.

Soms zingen we samen.       Soms ook huilen we samen.

En soms lopen we te mopperen om alles dat niet gaat zoals wij het graag zouden willen.

Maar wij zijn samen onderweg; Samen

En wanneer de een het even niet meer ziet zitten

En de ander even niet meer kan

Dan bent u er God

U die zegt; kom op

We waren toch samen onderweg

Onderweg naar de toekomst, naar het land van onze dromen, naar het beloofde land

Wij zijn samen onderweg, samen kunnen we het, samen redden we het

Samen, alleen maar samen

Goede God, Schepper van deze dag

Wij danken U voor deze bijzondere dag in ons leven.

De bijzondere ontmoetingen die we mochten hebben, de luisterende oren die we vonden, waarin we ook Uw aanwezigheid mochten herkennen.

Aan het eind van deze dag leggen wij alles wat wij vandaag hebben mogen ontvangen aan vreugde en mooie dingen maar ook al dat wat ons verdrietig maakte in Uw hand.

Wij bidden U blijf ons ook deze nacht nabij, waak over ons en over hen die de slaap niet kunnen vatten, de zieken en de zwaarmoedigen.

Blijf ons en hen nabij met Uw Licht en Uw vrede.

Zo bidden wij:

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de Vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van dood Amen